Autor Tema: povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju  (Pročitano 5967 puta)

Van mreže sand

 • VIP
 • ***
 • Poruke: 522
 • Gospodarica foruma
povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju
« poslato: Jun 16, 2007, 01:36:30 posle podne »
PRVI VAGON U SRBIJI PRILAGOĐEN OSOBAMA SA INVALIDITETOM

Prvi vagon prilagođen osobama sa invaliditetom u Srbiji sa koloseka beogradske železničke stanice pušten je u redovan saobraćaj. U prvu vožnju voz je iz glavnog grada krenuo ka Subotici. Putnici su bili i predstavnici Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Novog Beograda 'Dunav'.

Vagon namenjen pre svega osobama u kolicima ubuduće će svakoga dana saobraćati na relaciji Beograd - Subotica - Beograd. Predviđena je i mogućnost da osobe sa invaliditetom uđu u voz, ili iz njega izađu u Novom Sadu i Vrbasu.

Bezbedan ulazak u voz osobama u kolicima omogućen je uz pomoć pokretne platforme. U unutrašnjosti vagona smešten je i toalet prilagođen osobama sa invaliditetom. Postoje dva mesta za osobe u kolicima i mesta namenjena njihovim pratiocima.

Predstavnici udruženja paraplegičara i kvadriplegičara ističu da im je konačno omogućeno da putuju 'kao i svi ostali ljudi'. 'Železnica Srbije konačno je prepoznala naš problem. Do sada nismo imali mogućnost da putujemo vozom, sada imamo vagon opremljen prema evropskim standardima', rekla je predstavnica Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara 'Dunav' Zorana Gajić.

Direktor sektora za putnički prevoz 'Zeleznica Srbije' Miroslav Stojčić izjavio je da su trenutno za potrebe osoba sa invaliditetom opremljena ukupno tri vagona. Oni će u saobraćaj biti uključivani u skladu sa interesovanjem putnika. 'Radićemo na tome da opremimo još ovakvih vagona, za nove destinacije', rekao je Stojčić.

Novi Kol centar

U Železničkoj stanici Beograd pušten je u rad i novi Kol centar. Pozivom na broj telefona 011 / 360-28-99 putnici će 24 sata dnevno moći da dobiju informacije o redu vožnje, mogucem kašnjenju ili otkazivanju polazaka, ceni ili rezervaciji karata.

Kol centar će u prvoj fazi moći da se koristi samo na teritoriji Beograda, a kasnije i na prostoru cele Srbije.

Direktor Železnica Srbije Milanko Šarančić najavio je da će ovaj centar biti unapređen i da će sve informacije putnicima biti dostupne i preko SMS poruka ili interneta.

Hendi-društvo

povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju
« poslato: Jun 16, 2007, 01:36:30 posle podne »

Van mreže sand

 • VIP
 • ***
 • Poruke: 522
 • Gospodarica foruma
Odg: povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju
« Odgovor #1 poslato: Septembar 07, 2007, 02:05:12 posle podne »
ZAKON O POVLASTICAMA U UNUTRAŠNJEM PUTNIČKOM SAOBRAĆAJU INVALIDNIH LICA

("Sl. glasnik RS", br. 22/93, 25/93 - ispr. i 101/2005 - dr. zakon)

Član 1

Slepa lica i lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, plegija, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze, sa prebivalištem u Republici Srbiji, kao i njihovi pratioci, imaju pravo, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, na povlastice, u unutrašnjem putničkom saobraćaju na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, ukoliko to pravo ne mogu ostvariti po propisima iz oblasti boračke i invalidske zaštite.

Član 2

Slepim licem, u smislu ovog zakona, smatra se lice koje na boljem oku sa korekcijom ima oštrinu vida manju od 10% a vidno polje suženo na 20 stepeni i manje.

Licem obolelim od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, plegija, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze, u smislu ovog zakona, smatra se lice kome je po osnovu tih bolesti utvrđena I kategorija invalidnosti ili priznata potreba za pomoć i negu drugog lica, u skladu sa zakonom.

Član 3

U unutrašnjem putničkom saobraćaju, slepo lice i lice obolelo od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, plegija, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze (u daljem tekstu: invalidno lice) ima u toku jedne kalendarske godine pravo na šest putovanja sa povlasticom u iznosu od:

1) 75% od redovne cene za putovanje železničkim, drumskim i pomorskim, odnosno rečnim saobraćajem;

2) 50% od redovne cene prevoza za putovanje vazdušnim saobraćajem.

Jednim putovanjem u unutrašnjem putničkom saobraćaju smatra se odlazak iz polaznog u odredišno mesto (vožnja u odlasku) i povratak iz odredišnog u polazno mesto (vožnja u povratku).

Član 4

Pratilac ima pravo na besplatnu vožnju u železničkom, drumskom i pomorskom, odnosno rečnom saobraćaju i na povlasticu od 50% od redovne cene vožnje u vazdušnom saobraćaju, u slučajevima kad prati invalidno lice, putuje po to lice ili se vraća posle praćenja takvog lica.

Ako je pratilac invalidnog lica drugo invalidno lice, nema pravo na povlasticu kao pratilac po odredbama ovog zakona.

Član 5

Invalidno lice i njegov pratilac imaju pravo na povlastice iz čl. 3. i 4. ovog zakona za prevoz u bilo kom razredu, odnosno klasi, u vozu (poslovni, ekspresni, brzi i putnički), odnosno na brodu, kao i za ekonomsku klasu u avionu.

Član 6

Pravo na povlasticu invalidno lice ostvaruje na osnovu knjižice za povlašćenu vožnju koju izdaje: Savez slepih i slabovidih Srbije za slepo lice, Savez udruženja distrofičara Srbije za lice obolelo od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije za lica obolela od paraplegije i kvadriplegije, Savez za cerebralnu paralizu, dečju paralizu i plegije za lice obolelo od cerebralne paralize, dečje paralize i plegije i Društvo multipleks skleroze Srbije za lice obolelo od multipleks skleroze.

Pravo na povlasticu pratilac invalidnog lica ostvaruje na osnovu objave za besplatnu vožnju, odnosno objave za povlašćenu vožnju koju izdaju odgovarajuće organizacije iz stava 1. ovog člana.

Knjižica, odnosno objava za povlašćenu vožnju iz st. 1. i 2. ovog člana javne su isprave.

Sadržinu i obrazac knjižice, odnosno objave iz stava 3. ovog člana propisuje ministar nadležan za socijalna pitanja.

Član 7

Organizacije iz člana 6. ovog zakona vode evidenciju o izdatim knjižicama i objavama.

Evidencija o izdatim knjižicama, odnosno objavama, sadrži broj knjižice, odnosno objave, ime i prezime korisnika, svojstvo korisnika i datum izdavanja knjižice, odnosno objave.

Član 8

Poslove iz čl. 6. i 7. ovog zakona organizacije iz člana 6. ovog zakona obavljaju kao poverene poslove.

Nadzor nad obavljanjem poverenih poslova iz stava 1. ovog člana obavlja ministarstvo nadležno za socijalna pitanja.
 

Član 9

Sredstva za ostvarivanje prava na povlastice po odredbama ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike.

Član 10

Prevoznik čije je sedište u Republici Srbiji podnosi zahtev za naknadu u visini povlastice, sa odgovarajućom dokumentacijom, ministarstvu nadležnom za socijalna pitanja.

Kada prevoz obavlja prevoznik čije je sedište van teritorije Republike Srbije, invalidno lice, odnosno njegov pratilac, ostvaruje pravo na povlasticu podnošenjem zahteva za naknadu u visini povlastice, sa odgovarajućom dokumentacijom, ministarstvu nadležnom za socijalna pitanja.

Član 11

Ministar nadležan za socijalna pitanja bliže će propisati način ostvarivanja prava na povlastice iz ovog zakona, kao i sadržinu zahteva i odgovarajuću dokumentaciju iz člana 10. ovog zakona.

Član 12*[1]

Odgovorno lice u organizaciji iz člana 6. ovog zakona, koje izda knjižicu, odnosno objavu, za povlašćenu vožnju suprotno odredbama ovog zakona, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 2.500 do 50.000 dinara.

Član 13

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o povlasticama u unutrašnjem putničkom saobraćaju slepih lica i njihovih pratilaca ("Službeni glasnik SRS", br. 6/79, 30/79, 48/79 i 17/87) i propisi doneti na osnovu tog zakona.

Za ostvarena putovanja sa povlasticom u smislu propisa iz stava 1. ovog člana do dana stupanja na snagu ovog zakona sredstva se obezbeđuju pod uslovima i na način određen tim propisima.

Član 14

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".


[1] * Novčane kazne za prekršaje određene ovim zakonom izmenjene su Zakonom o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005).

Van mreže naca

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 113514
 • Pol: Žena
 • kad porastem,samo će mi se kasti...
 • Dg: MS
 • Grad: NBgd
Odg: povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju
« Odgovor #2 poslato: Februar 12, 2009, 02:28:42 posle podne »
Vozni red na Brajevom pismu

Generalni direktor "Železnica Srbije" Milovan Marković uručio je predsedniku Saveza slepih Srbije Milanu Stošiću i predstavnicima te organizacije 1.500 primeraka reda vožnje za slepa i slabovida lica odštampan Brajevom azbukom.

"Železnice Srbije" na ovaj način nastavljaju aktivnosti na približavanju usluga građanima sa specijalnim potrebama, kako bi se nesmetano uključili u društveni život, rekao je Marković u holu Glavne železničke stanice Beograd, gde je predstavljen red vožnje za slepe.

Prema njegovim rečima, osim reda vožnje na najfrekventnijim železničkim stanicama u Beogradu, Subotici, Novom Sadu, Čačku, Kraljevu i Nišu postavljeni su i informacioni panoi, na Brajevom pismu, koji omogućavaju lakše i sigurnije kretanje osobama s posebnim potrebama.

Predsednik Saveza slepih Srbije Milan Stošić je kazao da u Srbiji ima oko 800.000 invalida, a više od 10.000 slepih i slabovidih, naglasivši da su primeri "Železnica Srbije" retki i da treba da budu podsticaj da i drugi preduzmu slične akcije.

On je rekao da će ovaj red voženje biti od velike koristi, jer slepi i slabovidi dosta koriste železnice zbog povlastica koje važe i u međunarodnom saobraćaju.

Stošić je podsetio da su "Železnice Srbije" lane zaposlile jednog člana Saveza slepih, koji radi na telefonskoj centrali i ukazao na neophodnost donošenja Zakona o rehabilitaciji i zapošljavanju invalida.

(Tanjug)
ceo tekst
Izvor : Mondo

Van mreže naca

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 113514
 • Pol: Žena
 • kad porastem,samo će mi se kasti...
 • Dg: MS
 • Grad: NBgd
Odg: povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju
« Odgovor #3 poslato: Avgust 01, 2009, 03:50:59 posle podne »
Prevoz slepih lica i njihovih pratilaca

Stanice opremljene podlogama i panelima za orijentaciju slepih lica su: Beograd, Novi Sad, Niš, Subotica, Kraljevo i Čačak.

Slepo lice i njegov pratilac ( lice ili pas) moraju da putuju zajedno (u kolima istog kolskog razreda). Slepo lice mora sa sobom da nosi legitimaciju (ili odgovarajuću potvrdu), čiji broj je upisan na voznoj karti pratioca ( lica ili psa) i da prilikom kontrole bude u mogućnosti  da dokaže svoj identitet. Imalac vozne karte na kojoj je upisana napomena "Pratilac slepog lica", koji putuje sam smatra se kao putnik bez važeće vozne karte.
Za slepo lice primenjuje se redovna vozna cena, a pratilac ( lice ili pas) prevozi se besplatno.

Prevoz osoba u invalidskim kolicima

Službena mesta u kojima se vrši prijem i otprema putnika sa posebnim potrebama u invalidskim kolicima su: Beograd, Novi Sad, Vrbas, Bačka Topola i Subotica.
Prevoz osoba u invalidskim kolicima organizovan je na području JP „Železnice Srbije“ u vozu:

344/345  Beograd - Prag - Beograd

Putnik, osoba u invalidskim kolicima, zauzima određeno unapred rezervisano mesto u kolima koja su tehnički opremljena za njihov prevoz.

Osobama u invalidskim kolicima obezbeđuje se u okviru prevozne usluge sledeće:
- parking mesto za drumsko vozilo koje se koristi za osobe sa posebnim potrebama u invalidskim kolicima;
- prilaz bez stepeništa- posebne mobilne dizalice kojima se podižu osobe u invalidskim kolicima radi ulaska u putnički vagon, odnosno spuštanja iz putničkog vagona.

Izvor : Železnice Srbije

Van mreže leon

 • Član
 • **
 • Poruke: 58
 • Pol: Žena
Odg: povlastice u unutrašnjem putničkom saobraćaju
« Odgovor #4 poslato: Jun 09, 2010, 09:29:21 posle podne »
Zanima me naprimer koje su povlastice za decu obolelu od MS- za svakodnevno putovanje skolskim autobusom,i kome treba da se obratim.

 

Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo korisnika i vlasništvo sajta www.hendidrustvo.info. Svaki korisnik ovog sajta je odgovoran za sadržaj svoje poruke koju objavi na sajtu. Sajt se odriče svake odgovornosti za sadržaj tih poruka. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je isključivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Ako su u pitanju tekstovi, koji prenose lične događaje i sudbine korisnika ovog sajta, za njih morate dobiti dozvolu od autora. Takođe, za ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatražite odobrenje od administratora www.hendidrustvo.info sajta ili autora teksta.