Autor Tema: Uvoz motornih vozila  (Pročitano 54734 puta)

Van mreže sand

 • VIP
 • ***
 • Poruke: 522
 • Gospodarica foruma
Uvoz motornih vozila
« poslato: Mart 21, 2007, 09:28:30 posle podne »
Република Србија
МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ
Сектор за заштиту особа са инвалидитетом


ИНСТРУКЦИЈА
О начину и поступку остваривања права ослобођења од плаћања увозних дажбина на увоз моторних возила од стране особа са инвалидитетом

Београд, јануар 2006. године

На основу члана 67. став 2. и члана 70. став 3. Закона о државној управи («Службени гласник РС», бр. 20/92... 49/99)

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике даје

ИНСТРУКЦИЈУ

у вези са начином и поступком остваривања права ослобођења од плаћања увозних дажбина на увоз моторних возила од стране особа са инвалидитетом по основу члана 192. тачка 11а Царинског закона («Службени гласник РС», бр 73/03 и 61/05) и рефундације плаћеног ПДВ за инвалидна лица са 100% телесног  оштећења по једном основу.

I. ЗАХТЕВ

Лица из члана 192. тачка 11а Царинског закона («Службени гласник РС», бр 73/03 и 61/05) ради остваривања права на ослобађање од увозних дажбина на увоз путничког аутомобила дужна су поднети:

1.   Захтев за утврђивање телесног оштећења, ради остваривања права на ослобађање од увозних дажбина подноси се организационој јединици Републичког Фонда запослених према пребивалишту лица које подноси захтев на прописаном обрасцу Фонда;

2.   Лица осигурана по основу запослења захтев за утврђивање телесног оштећења, ради остваривања права на ослобађање од увозних дажбина подносе  организационој јединици Републичког Фонда запослених последњег осигурања;

3.   Лица која су осигурана по основу самосталне делатности и пољопривредници подносе захтев за утврђивање телесног оштећења, ради остваривања права на ослобађање од увозних дажбина  Републичком Фондау ПИО самосталних делатности.

4.   Војни инвалиди и цивилни инвалиди рата од прве до пете групе,  ради остваривања права на ослобађање од увозних дажбина, подносе захтев за издавање потврде о групи инвалидитета служби за борачко-инвалидску заштиту у општини према пребивалишту лица.

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1.   За лица – потребну оригиналну медицинску документацију, а  уколико се ради о детету вишеструко ометеном у развоју и уверење да се родитељи непосредно брину о детету (Уверење издаје надлежни орган старатељства);

2.   За осигуранике – потребну оригиналну медицинску документацију, оверени препис радне књижице, потврду о задњем запослењу и пријаву о повреди на раду , односно доказ о професионалном обољењу;

3.   За кориснике пензија – потребна оригинална медицинска документација и чек од пензије;

4.   За војне и цивилне инвалиде рата од прве до пете групе – правноснажно решење надлежног органа о признавању својства ратног војног инвалида и цивилног инвалида рата.

Hendi-društvo

Uvoz motornih vozila
« poslato: Mart 21, 2007, 09:28:30 posle podne »

Van mreže sand

 • VIP
 • ***
 • Poruke: 522
 • Gospodarica foruma
Odg: Uvoz motornih vozila
« Odgovor #1 poslato: Mart 21, 2007, 09:29:46 posle podne »
III. ВЕШТАЧЕЊЕ

1.   Вештачење о постојању телесног оштећења обавља се у Републичком фонду за ПИО запослених за лица која нису обавезно осигурана на ПИО, и лица који су у систему социјалне заштите и осигуранике запослене;

2.   Вештачење о постојању телесног оштећења обавља се у Републичком фонду за ПИО самосталних делатности за осигуранике који обављају самосталну делатност и пољопривреднике.

По обављеном вештачењу Фондови издају:

1.   Потврду о степену телесног оштећења, уколико је утврђено телесно оштећење од најмање 70%, или се ради о слепом  лицу, лицу оболелом од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољења, од параплегије и квадриплегије, од церебралне и дечије парализе; или се  ради о вишеструко ометеном детету које је у отвореној заштити,односно о којем родитељи непосредно брину.
Потврду о утврђеном степену телесног оштећења по службеној дужности надлежни  Фонд доставља Министарству рада, запошљавања и социјалне политике - Сектору за заштиту особа са инвалидитетом и о истом обавештава подносиоца захтева.
 
2.   Уколико се утврди телесно оштећење у мањем проценту од 70 %, односно ако се утврди да телесно оштећење не постоји надлежни Фонд о томе обавештава подносиоца захтева.
 
IV. ПОТВРДА МИНИСТАРСТВА

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике по добијеној потврди о степену телесног оштећења надлежног органа вештачења Фонда, односно о потврди о групи инвалидитета надлежног општинског органа у року од 30 дана   издаје потврду о ослобађању од плаћања увозних дажбина на увоз моторних возила од стране особа са инвалидитетом лицу које је поднело захтев. 

Потврда Министарства издаје се у два примерка, од којих један остаје у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике (за архиву), а други се шаље подносиоцу захтева.

Уколико је код лица утврђен степен телесног оштећења од 100% по једном основу, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике издаје потврду у три примерка (једна за архиву Министарства рада, запошљавања и социјалне политике), а друге две подносиоцу захтева.

Van mreže sand

 • VIP
 • ***
 • Poruke: 522
 • Gospodarica foruma
Odg: Uvoz motornih vozila
« Odgovor #2 poslato: Mart 21, 2007, 09:30:07 posle podne »
V. ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТИМ ПОТВРДАМА У МИНИСТАРСТВУ РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике води електронску базу података о издатим потврдама.

База података садржи следеће елементе: име и презиме лица које остварује право на царинске олакшице, јмбг лица, адреса пребивалишта, организациону јединицу Фонда, односно надлежног општинског органа које је издало потврду, број досијеа у организационој јединици, односно надлежном општинском органу које је издало потврду, датум издавања потврде од стране организационе јединице Фонда ПИО, односно надлежног општинског органа,  утврђен степен телесног оштећења односно групе инвалидитета, датум пријема потврде у Министарству, број потврде и датум издавања од стране Министарства и број примерака потврде издате од стране Министарства.

VI. ЦАРИНА

 Лица из члана 192. тачка 11а Царинског закона («Службени гласник РС», бр 73/03 и 61/05) ради оставарења права на ослобађање од увозних дажбина на увоз путничког аутомобила дужна су царинском органу поднети потврду Министарства рада, запошљавања  и социјалне политике.

Инвалидна лица, из члана 192. тачка 11а Царинског закона односно лица са 100%, телеснoг оштећења ради рефундације ПДВ на увоз путничког аутомобила потврду (o наведеном степену телесног оштећења ) Министарства рада, запошљавања  и социјалне политике  подносe , у два примерка, надлежној царинарници од којих један примерак задржава надлежна царинарница, а други примерак царинарница оверава и враћа кориснику повластице ради реализације  поступка рефундације плаћеног ПДВ.

Van mreže sand

 • VIP
 • ***
 • Poruke: 522
 • Gospodarica foruma
Odg: Uvoz motornih vozila
« Odgovor #3 poslato: Mart 21, 2007, 09:30:42 posle podne »
VII. ПОСТУПАК РЕФУНДАЦИЈЕ ПДВ-а

Лица, која испуњавају услов, из члана 192. тачка 11а Царинског закона, односно лица са 100% телесног оштећења по једном основу, а извршила су увоз аутомобила, могу остварити право на  рефундацију плаћеног  ПДВ-а. Уз захтев за рефундацију плаћеног ПДВ на прописаном обрасцу (образац се може преузети на интернет презентацији Министарства рада, запошљавања и социјалне политике.) подноси се и следећа документација:

1.   Примерак потврде на којој је царинарница потврдила да је ПДВ плаћен и исту вратила кориснику повластице ради реализације поступка рефундације плаћеног ПДВ-а;

2.   Јединствена царинска декларација (ЈЦИ) оверена од надлежне царинарнице;

3.   Фотокопија личне карте.

Захтев за рефундацију плаћеног ПДВ-а уз наведену документацију доставља се Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

По примљеном захтеву Министарство рада, запошљавања и социјалне политике припрема решење о рефундацији  средстава кориснику царинске олакшице.

Van mreže Srle

 • Član
 • **
 • Poruke: 25
 • Pol: Muškarac
Odg: Uvoz motornih vozila
« Odgovor #4 poslato: Avgust 21, 2008, 03:42:14 posle podne »
Daaaaa?        Moram da te pitam, da li se olaksice odnose i na roditelje? Npr. mama  moga djaka bi da uveze vozilo, ima li ona olaksice ili jok? Starija je zena,a Radovan (sin) bi samo negde isao i isao i isao...

Van mreže naca

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 113519
 • Pol: Žena
 • kad porastem,samo će mi se kasti...
 • Dg: MS
 • Grad: NBgd
Odg: Uvoz motornih vozila
« Odgovor #5 poslato: Avgust 21, 2008, 03:57:15 posle podne »
UVOZ AUTOMOBILA Pravo na uvoz automobila bez plaćanja uvoznih dažbina imaju OSI od 70% do 100% telesnog oštećenja, vojni invalidi od I do V grupe, civilni invalidi rata od I do V grupe, oboleli od distrofije ili drugih mišićnih oboljenja, od paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i deĉje paralize,od multiple skleroze,kao i roditelji višestruko ometene dece.

 Pravo na refundaciju plaćenog PDV-a imaju samo osobe sa invaliditetom sa 100% telesnog oštećenja, po jednom osnovu (da nije zbirno po organima)

POSTUPAK OSLOBAĐANJA OD CARINE Zahtev za utvrđivanje stepena telesnog oštećenja podnosi se nadležnom Fondu PIO, Nemanjina 30 ili Bulevar umetnosti 10, a potrebno je priložiti i: - Rešenje o telesnom oštećenju - Nalaz organa veštaĉenja Fonda za potrebe Centra za socijalni rad - Rešenje Centra za socijalni rad o priznatom pravu i njegovom korišćenju ili - Poslednji ĉek od penzije - Fotokopiju liĉne karte
 Dodatna dokumentacija:
Za zaposlene
Za penzionere
Za decu i one koji nisu liĉni osiguranici
- overeni prepis radne knjižice - potvrda o poslednjem zaposlenju - fotokopija liĉne karte
- ĉek od penzije - fotokopija liĉne karte - fotokopija zdravstvene knjižice
- potvrda Centra za socijalni rad da roditelj-staralac neposredno brine o detetu - izvod iz matiĉne knjige rođenih - fotokopija zdravstvene knjižice deteta - fotokopija liĉne karte roditelja - starateljaVan mreže Maka

 • Član
 • **
 • Poruke: 3407
 • Pol: Žena
Odg: Uvoz motornih vozila
« Odgovor #6 poslato: Avgust 22, 2008, 07:19:59 pre podne »
Da li sam ja dobro shvatila, da svako ko je oboleo od MS ne mora da plati carinu? :o

Brzo mi odgovarajte.

Van mreže Maka

 • Član
 • **
 • Poruke: 3407
 • Pol: Žena
Odg: Uvoz motornih vozila
« Odgovor #7 poslato: Avgust 22, 2008, 09:43:31 pre podne »

Van mreže Srle

 • Član
 • **
 • Poruke: 25
 • Pol: Muškarac
Odg: Uvoz motornih vozila
« Odgovor #8 poslato: Avgust 22, 2008, 02:38:12 posle podne »
To lave, pardon, Naco!

Van mreže naca

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 113519
 • Pol: Žena
 • kad porastem,samo će mi se kasti...
 • Dg: MS
 • Grad: NBgd
Odg: Uvoz motornih vozila
« Odgovor #9 poslato: Avgust 22, 2008, 02:43:55 posle podne »
Molim tu smo da se pomažemo  :D

Van mreže Srle

 • Član
 • **
 • Poruke: 25
 • Pol: Muškarac
Odg: Uvoz motornih vozila
« Odgovor #10 poslato: Avgust 22, 2008, 02:59:06 posle podne »
Ako, ako, bice toga jos.

Van mreže Maka

 • Član
 • **
 • Poruke: 3407
 • Pol: Žena
Odg: Uvoz motornih vozila
« Odgovor #11 poslato: Septembar 17, 2008, 01:06:42 posle podne »
Zvala sam republicki fond za PIO i rekli su mi da dodjem i donesem svu dokumentaciju i da tamo podnesem zahtev.
Da li je neko ovo radio? Da li je neko dobio tu potvrdu? Da li se ide na lekarsku komisiju i da li svi oboleli od MS imaju pravo ili oni cene ko moze, a ko ne?

Van mreže Tia

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 4918
 • Pol: Žena
 • Master of the Universe
Odg: Uvoz motornih vozila
« Odgovor #12 poslato: Septembar 17, 2008, 01:32:31 posle podne »
Mako ja sam isla na lekarsku komisiju kad sam trebala da dobijem neku potvrdu(ili sta vec?) za kupovinu auta! Memam ms ali svejedno. Inace mene na toj komisiji nisu ni pregledali, samo sam se pojavila i zena je napisala sta treba! A ta je komisija ista ona koja utvrdjuje stepen invaliditeta.

Van mreže Maka

 • Član
 • **
 • Poruke: 3407
 • Pol: Žena
Odg: Uvoz motornih vozila
« Odgovor #13 poslato: Septembar 17, 2008, 01:48:44 posle podne »
Nisam nikad bila ni na jednoj komisiji jer do sada nisam koristila nikakve beneficije.
Rekli su mi da ne moram licno da dodjem. I da ce prvo papire da pogleda pravnik, a posle komisija.
I da li ta potvrda posle moze da se koristi i za druge stvari.
Jako bih volela da onim pljackasima ne placam drumarinu >:(

Van mreže Tia

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 4918
 • Pol: Žena
 • Master of the Universe
Odg: Uvoz motornih vozila
« Odgovor #14 poslato: Septembar 17, 2008, 05:31:22 posle podne »
Iskreno ne znam kako ide procedura bez utvrdjivanja stepena invalidnosti! Mozda bi mogla da podneses zahtev za utvrdjivanje stepena inv. pa da na osnovu toga dobijes sve povlastice, medju kojima je i auto bez carine, neplacanje drumarine, besplatan prevoz u gsp-u, popust na info stan i dr.

 

Tekstovi objavljeni na ovom sajtu su autorsko delo korisnika i vlasništvo sajta www.hendidrustvo.info. Svaki korisnik ovog sajta je odgovoran za sadržaj svoje poruke koju objavi na sajtu. Sajt se odriče svake odgovornosti za sadržaj tih poruka. Dalja distribucija tekstova dozvoljena je isključivo u nekomercijalne svrhe i uz jasno citiranje izvora i autora poruke, kao i internet adrese na kojoj se original nalazi. Ako su u pitanju tekstovi, koji prenose lične događaje i sudbine korisnika ovog sajta, za njih morate dobiti dozvolu od autora. Takođe, za ostale vidove distribucije, obavezni ste da prethodno zatražite odobrenje od administratora www.hendidrustvo.info sajta ili autora teksta.